Trwają zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2021

udostępnij

Szanowni Państwo, trwają zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2021.

Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta stanowi zbiór jednolitych dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi w współdecydowaniu o wydatkach części budżetu na dany rok.

Szansę na wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego mają te sołectwa, które złożą odpowiednie pod względem formalnym wnioski.

Na co można przeznaczyć fundusz sołecki?

Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:

 • są zadaniami własnymi gminy,
 • służą poprawie życia mieszkańców,
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Podstawowy wymóg zgodności przedsięwzięć z zadaniami własnymi gminy jest spełniony wówczas, gdy zadania uchwalone przez sołectwa należą do spraw publicznych o znaczeniu lokalnym i jednocześnie nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W uzasadnieniu wniosku sołectwo wskazuje, czy dane przedsięwzięcie mieści się w zakresie zadań własnych gminy. Katalog tych zadań zawarty w cytowanym poniżej w art 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Czym jest fundusz sołecki? Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.


Najbliższe zebrania sołeckie:

15 września

 • Klaudyn – godz. 18:00 (II tura 18:20) – spotkanie pod chmurką przy ul. Straussa róg Kurpińskiego
 • Janów – godz. 18:00  (II tura 18:30) – Karczma w Janowie przy ul. Andersa 74
 • Wierzbin – godz. 18:00 (II tura 18:15) – Zespół Szkolno Przedszkolny w Borzęcinie Dużym / przy boisku do piłki nożnej

16 września

 • Zalesie – godz. 18:00 (II tura 18:15) – Teren Rekreacyjny w Wojcieszynie przy ul. Sielskiej
 • Lipków – godz. 18:00 (II tura 18:15) – Lipków przy ul. Mościckiego 54b
 • Kwirynów – godz. 18:00 ( II tura 18:15) – Sala Konferencyjna w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21

17 września

 • Koczargi Stare – godz. 18:00 (II tura 18:15) – Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12
 • Koczargi Nowe – godz. 18:00 ( II tura 18:15) – Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12