Odbiór odpadów wielkogabarytowych

udostępnij
Przypominamy uprzejmie, że w 2023 r. odpady wielkogabarytowe, są odbierane sprzed posesji według harmonogramu: https://stare-babice.pl/…/terminy-wywozu-odpadow-w-2023/.
 Do odpadów wielkogabarytowych m. in. zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.
 Odpadami wielkogabarytowymi nie są: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówka, pralka, radio, itp.), odpady budowlane i poremontowe, jak również części samochodowe i sprzęty mechaniczne (np. kosiarki spalinowe itp.) odpady ogrodowe czy worki z odpadami posegregowanymi.
 Informujemy, że na czerwiec została zaplanowana zbiórka elektroodpadów. Termin odbioru zostanie przedstawiony w oddzielnym komunikacie.
 Przypominamy również, że:
  •  Zużyte baterie, płyty CD, drobną elektronikę, telefony i ładowarki oraz żarówki możecie Państwo również oddać w gminnych punktach elektroodpadów:
  1.  na rynku w Starych Babicach,
  2.  przy ZSP w Borzęcinie Dużym
  3.  oraz przy Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.
  •  Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) można dostarczyć odpady poremontowe (do 500 kg dla jednej nieruchomości rocznie). GPSZOK otwarty jest
  1.  w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada): wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 14.00-18.00 oraz sobota w godzinach 10.00-16.00.
  2.  w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca): wtorek, czwartek i sobota w godzinach 12.00-16.00.
 W przypadku dodatkowych pytań i/lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska:
  •  Telefon: 22 730 80 12/90
  •  E-mail: ros@stare-babice.pl