Otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice w 2022 r.”

udostępnij

25 października dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym WIZiF.271.30.2021 pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice w 2022 r.”. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Ofertę z najniższą ceną złożył Wykonawca BYŚ Wojciech Byśkiniewicz z siedzibą w Warszawie (01-934) przy ul. Arkuszowej 43 na kwotę 6 856 990,20 zł. W chwili obecnej trwa procedura związana z badaniem i oceną ofert.

Szczegóły, w tym dane wszystkich Wykonawców i ich ceny ofertowe dostępne są w informacji z otwarcia ofert pod poniższym linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/514610

Informacja z otwarcia ofert