Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej 

udostępnij

Stare Babice, dnia 3 czerwca 2022 r. 

BORG.0012.2.2.2022

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej 

w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 12:00

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

 

  1. Zapoznanie się z realizacją programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
  2. Zapoznanie się działalnością Domu Kultury Stare Babice w 2021 r. Analiza potrzeb infrastruktury kulturalnej.
  3. Opieka nad dziećmi do lat 3 oraz opieka przedszkolna w gminie. Dostęp do miejsc
    w przedszkolach gminnych.
  4. Rozwój infrastruktury oświatowej w gminie ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli jako największej inwestycji oświatowej w Gminie Stare Babice w latach 2021-2023.

 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                                                (-) Radosław Karpiński