Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

udostępnij

BORG.0012.1.7.2021

Stare Babice, dnia 26 listopada 2021 r. 

Informacja o posiedzeniu Komisji

 Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 13:00

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza wniosków mieszkańców, rad sołeckich składanych do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

 

 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
                                                                                                 (-) Remigiusz FIJOŁEK