Wydano wyrok

udostępnij

W ostatni piątek Sąd Rejonowy w Pruszkowie skazał prezesa spółki planującej zabudowę dawnej bazy wojskowej w Lesie Bemowskim na grzywnę w wysokości 100.000,00 zł
oraz na zapłatę nawiązki w kwocie 20.000,00 zł na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Prezes spółki Marian O. ma również zapłacić 15.000,00 zł kosztów sądowych. Jak wynika z enuncjacji prasowych prokuratura w najbliższych dniach złoży zapowiedź apelacji – wyrok jest nieprawomocny.

Sprawa developera oraz próby samego zabudowania 1,74 ha w miejscowości Janów w Starych Babicach znana jest już od wielu lat. W ostatnim czasie, o czym było głośno
w mediach ogólnopolskich kolejna zabudowa miała zostać zrealizowana w ramach tzw. zapisów specustawy covidowej.

Wójt Gminy Stare Babice Pan Sławomir Sumka wielokrotnie interweniował przeciwko zabudowie tego terenu we współpracy z innymi włodarzami oraz przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańców i środowisk związanych z ochroną przyrody.

 Więcej o czynnościach podejmowanych przez Urząd Gminy Stare Babice można przeczytać:

Wydany wyrok jest wynikiem licznych i długotrwałych działań podjętych przez Wójta Gminy Stare Babice we współpracy z organami samorządowymi różnych szczebli, stowarzyszeniami związanymi z ochroną środowiska oraz przedstawicielami ministerstw i jednostek odpowiedzialnych za ochronę zwierząt i środowiska w Polsce.

Wyrażamy nadzieję, że ten wyrok i to postępowanie odstraszy skutecznie innych ewentualnych inwestorów, którzy chcieliby wykorzystywać prawo niezgodnie z jego przeznaczeniem i brakiem poszanowania dla zwierząt, świata roślin i całego ekosystemu.

Jako Wójt Gminy Stare Babice od samego początku byłem i jestem przeciwny zabudowie działki Nr 180. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr V/33/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r., teren ten przeznaczony jest pod zalesienia – oznaczenie symbolem ZL1a. Rada Gminy Stare Babice również sprzeciwia się zabudowie ww. działki pod inwestycję mieszkaniową przez inwestora, co wynika wprost z Uchwały Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 stycznia 2020 r., numer: XVI/167/2020, w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej. Przedmiotowy obszar znajduje się pod szczególną ochroną na mocy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który 31 grudnia 2019 r. ustanowił plan ochrony rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota” obejmujący swoimi regulacjami również działkę nr 180.

Więcej informacji o wyroku Sądu Rejonowego w Pruszkowie znajduje się pod linkiem:

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8563940,losiowe-blota-kampinoski-park-narodowy-deweloper-skazany.html