Zebranie wiejskie wsi Latchorzew

Data opublikowania: 22.09.2020

Start: 29.09.2020 / 18:00

Miejsce: Sala Konferencyjna im. S. Zająca w Budynku Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

 

Sołtys wsi Latchorzew zaprasza mieszkańców na drugie zebranie wiejskie w sprawie:

  • funduszu sołeckiego na rok 2021[1]

Zebranie odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. (wtorek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15[2])
w Urzędzie Gminy Stare Babice w sali konferencyjnej im. S. Zająca, przy ul. Rynek 32.

 

Kwota funduszu sołeckiego dla Latchorzewa na 2021 rok wynosi 75 021,90 zł.

Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.1

 

Zgodnie z § 16 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356, 1393) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób.

Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą
oraz do zakrywania ust i nosa.

                                                                                                                                 Sołtys

                                                                                                      (-) Sylwester Klimek

[1] Informacje i wzór wniosku dostępne na stronie https://stare-babice.pl/fundusze-soleckie-2021/

[2] Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – Statut Sołectwa na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?c=286