Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

udostępnij

Stare Babice, dnia 19 października 2022 r.

BORG.0012.6.8.2022

 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 i 11 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) 

zwołuję wspólne posiedzenie Komisji

w dniu 25 października 2022 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał do LII sesji Rady Gminy Stare Babice.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

 

 

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7 

 

Treść zawiadomienia