Zbiórka elektroodpadów

udostępnij

We wrześniu  w naszej gminie odbył się bezpłatny odbiór elektroodpadów sprzed posesji mieszkańców. Zbiórka trwała od 20.09.2021 do 24.09.2021.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców – zebrano blisko 16,5 ton odpadów.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej potrzeb związanych z odbiorem elektroodpadów. Czekamy na Wasze propozycje kolejnego terminu odbioru, aby zbiórka elektroodpadów odbyła się w optymalnym dla większości mieszkańców czasie.
Wiadomość prosimy wysyłać na adres e-mail: odpady@stare-babice.pl lub dzwoniąc pod nr tel.: 22 730 80 90/12.

Przypominamy również, że w Starych Babicach przy ul. Dworkowej, funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), do którego przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych na terenie gminy Stare Babice.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/gminny-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow/.