Gmina Stare Babice otrzyma 5 149 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

udostępnij

Głównym celem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych m.in. przez gminy, powiaty oraz miasta. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, a wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest uzależniona od obszaru priorytetowego, na terenie które zlokalizowana jest planowana inwestycja.

Program Inwestycji Strategicznych przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawy warunków życia mieszkańców, a także powstawania nowych miejsc pracy.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Stare Babice otrzyma 5 149 000 zł , które przeznaczone będą na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej oraz wodnej w Gminie Stare Babice.
Projekty te będą realizowane przez Eko-Babice Sp. z o.o. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne.