Europejskie dni pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza do udziału w Europejskich Dniach Pracodawców, które odbędą się w dniach 9 – 13 listopada 2020 roku. Europejskie Dni Pracodawców to przedsięwzięcie...

30.10.2020

Zawieś swój bilet długookresowy

Przypominamy, że w czasie zagrożenia epidemicznego można zawiesić swój bilet długookresowy Warszawskiego Transportu Publicznego. Akcja dotyczy biletów 30 lub 90 dniowych – ważnych w dowolnej strefie biletowej, metropolitalnych, rocznych dla...

29.10.2020