Zawieś swój bilet długookresowy

udostępnij

Przypominamy, że w czasie zagrożenia epidemicznego można zawiesić swój bilet długookresowy Warszawskiego Transportu Publicznego. Akcja dotyczy biletów 30 lub 90 dniowych – ważnych w dowolnej strefie biletowej, metropolitalnych, rocznych dla rodzin z trojgiem dzieci oraz Biletów Seniora.

 

Kartę zawiesić można na stronie: https://zawieswkm.wtp.waw.pl – wystarczy podać numer posiadanej Karty Miejskiej. Wydane pieniądze nie przepadną – niewykorzystany czas ważności biletu można przekodować na inny termin.

 

Więcej informacji