Projekt rozbudowy ulicy Klonowej

udostępnij

Projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W – ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową” znalazł się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dotacji wynosi 50% kosztów realizacji tej inwestycji, jednak nie więcej niż 5 808 277,87 PLN.

Ulica Klonowa posiadać będzie jezdnię o szerokości 6 m wraz z chodnikami o szer. 2 m położonymi po obydwu stronach jezdni (po stronie północnej na całym odcinku ulicy, po stronie południowej na odcinku od. ul. Górki do ul. Akacjowej). Na skrzyżowaniu ul. Górki i ul. Klonowej zaplanowano rondo. Szerokość zjazdów indywidualnych wynosić będzie od 3 do 5 m. w zależności od warunków terenowych oraz istniejących bram wjazdowych. Zaprojektowana została również kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.

W przypadku pytań, informacji udziela Referat Inwestycji Gminnych – tel.: (22) 722 95 36, (22) 730 80 38 

Szczegółowe rozwiązania techniczne:

Opis techniczny

 

Obecny stan ul. Klonowej: