Sprawa działki 139/1 w Lipkowie

Urząd ma obowiązek prawny prowadzić postępowanie administracyjne w odpowiedzi na każdy wniosek o usuniecie drzew, który wpływa do urzędu. Samo złożenie wniosku nie przesadza o sposobie jego rozpatrzenia. Na początku...

19.11.2021

Wspólne posiedzenie Komisji

Stare Babice, dnia 17 listopada 2021 r. BORG.0012.6.12.2021   Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji   Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj....

19.11.2021

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Stare Babice, dnia 17 listopada 2021 r. BORG.0012.4.9.2021   Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Na podstawie Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) zwołuję posiedzenie...

19.11.2021