Spotkajmy się na Kwiryniadzie

Sołtys i Rada Sołecka wsi Kwirynów serdecznie zapraszają na Kwiryniadę – spotkanie sąsiedzkie, które z pewnością dostarczy mnóstwo radości i rozrywki wszystkim mieszkańcom. Kwiryniada to wydarzenie, które łączy sąsiadów, tworzy...

19.05.2023

Kolejny etap prac na ul. Ekologicznej

W ostatnich dniach na ul. Ekologicznej przeprowadzono frezowanie i wykonano stabilizację cementem gruntu w korycie oraz zrobiono pierwszą warstwę podbudowy z kruszywa. O dalszych postępach prac będziemy Państwa informowali na...

18.05.2023