Informacje na temat ul. Reymonta

Gmina Stare Babice otrzymała od wykonawcy projekt budowlany branży drogowej przebudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew. Ponadto została uzyskana pozytywna opinia dotycząca geometrii drogi. Dodatkowo został uzgodniony projekt stałej organizacji...

18.11.2022