Warsztaty informacyjne na temat Znaku Marki Lokalnej Misji Kampinos

udostępnij

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza wszystkie osoby prywatne, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe i instytucje do włączenia się w system wspólnej promocji i sprzedaży produktów i usług pod Znakiem Promocyjnym Misja Kampinos.

Marka lokalna Misja Kampinos powstała z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji działających w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze.
Marka lokalna Misja Kampinos jest narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru dziewięciu gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice.
Misją marki lokalnej jest odkrywanie, wyróżnienie i promocja najlepszych produktów, usług i inicjatyw związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców.

Od sierpnia ruszają warsztaty, na których zostaną m.in. omówione zasady ubiegania się o Znak, a już w drugiej połowie października ogłoszony zostanie I nabór na użytkowników Znaku Promocyjnego.

Warsztaty dla Mieszkańców gminy Stare Babice odbędą się 5 sierpnia w godz.10:00-15:00, w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice.

Szczegóły dotyczące Znaku marki lokalnej znajdują się na stronie:
https://www.misjakampinos.pl/nasz-znak,5560