Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa:

  1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli
  2. Budowa przedszkola z częścią senioralną w Borzęcinie Dużym

Celem projektu jest budowa przedszkola z częścią senioralną w Borzęcinie Dużym mająca przyczynić się do podniesienia rozwoju Gminy Stare Babice w zakresie rozwoju edukacji przedszkolnej oraz aktywizacji osób starszych.

Projekt obejmuje budowę budynku bez podpiwniczenia, o powierzchni całkowitej wynoszącej 2059,20 m² wraz z niezbędnymi przyłączeniami i instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym m.in. dojścia i dojazdy do budynku. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz  w technologii modułowej/prefabrykowanej. W budynku znajdować się będzie:

a) część przedszkolna przewidziana dla ok. 200 dzieci  składająca się z sal dydaktycznych, sali integracji sensorycznej, sali rytmiki, gabinetu, psychologa, logopedy, własnej kuchni i zaplecza biurowo – socjalnego personelu, a także sanitariatów oraz

b) część senioralna „Centrum Dojrzałego Człowieka” przewidziana dla ok. 70 seniorów, w której znajdować się będzie sala spotkań, sala wielofunkcyjna, zaplecze socjalno–szatniowe oraz sanitariaty.

Zgodnie z projektem budynek ma odrębne wejścia do części przedszkolnej i do części senioralnej oraz układ pomieszczeń pozwalający na rozdział tych dwóch funkcji.