Fundusz Dróg Samorządowych

PROJEKT PN.: „BUDOWA DROGI GMINNEJ OZNACZONEJ W MPZP SYMBOLEM 3KDL
W MIEJSCOWOŚCI BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

DOFINANSOWANIE 675 670,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 979 640,07 zł

Celem projektu jest poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie, podniesienie standardów technicznych dróg gminnych oraz zwiększenie dostępności transportowej 
i zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez budowę nowej drogi wraz z chodnikiem, zjazdami oraz odwodnieniem.
Efekty rzeczowe projektu: droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 0,356 km, szerokość jezdni – 6 m, szerokość pasa drogowego – 3 m, chodnik z kostki betonowej, prawostronny o szerokości 2 m, pobocze utwardzone z kruszywa wzdłuż lewej strony drogi, rów chłonno-odparowujący biegnący lewostronnie, wlot do drogi serwisowej.