Fundusz solidarnościowy

Celem projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu gminy Stare Babice poprzez stworzenie tym osobom warunków do pobytu dziennego – 8 godzin i całodobowego w środowisku lokalnym oraz odpowiednie wyposażenie placówki.

Obiekt przeznaczony jest dla 20 osób, w tym 11 na pobyt dzienny i 9 na pobyt całodobowy.

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W zakres zadania wchodzi: wykonanie projektu budowlanego oraz niezbędnych projektów branżowych, budowa Centrum o powierzchni całkowitej 661,46 m2, jako budynku parterowego niepodpiwniczonego z poddaszem nieużytkowym, zagospodarowanie terenu (chodniki, droga dojazdowa w obrębie działki umożliwiająca dojazd do miejsc postojowych i budynku COM od drogi publicznej (ul. Polnej), miejsca parkingowe (w tym dla osób niepełnosprawnych), zieleń i mała architektura parkowa, oświetlenie i ogrodzenie, śmietnik, przy obiekcie miejsce do zajęć terapeutycznych na powietrzu, elementy małej architektury) oraz wyposażenie Centrum.