Komunikacja zbiorowa

Komunikacja zbiorowa gminy opiera się na dogodnej komunikacji autobusowej, warszawskich linii podmiejskich o następujących trasach (tam i powrót):

linia 712   Stare Babice (Rynek)- Kwirynów – Janów – Klaudyn – Mościska – Arkuszowa – Wólczyńska – Metro Młociny

linia 714  Koczargi Stare – Zielonki – Lipków – Stare Babice Rynek – Hubala Dobrzańskiego – Blizne Łaszczyńskiego – Górczewska – Metro Księcia Janusza

linia 719   Leszno – Zaborówek – Zaborów – Wyględy – Borzęcin Duży – Wierzbin – Wojcieszyn – Koczargi Nowe – Zielonki – Stare Babice Rynek – Latchorzew – Lubiczów -Blizne Jasińskiego – Blizne Łaszczyńskiego – Górczewska – Metro Ks. Janusza

linia 729   Mariew – Stanisławów – Borzęcin Duży – Wierzbin – Zalesie – Wojcieszyn – Koczargi Nowe – Zielonki – Stare Babice Rynek – Latchorzew – Lubiczów – Blizne Jasińskiego – Blizne Łaszczyńskiego – Górczewska – Metro Ks. Janusza

L6 – linia strefowa uzupełniająca – Pilaszków – Myszczyn – Borzęcin Mały – Borzęcin Duży – Wierzbin – Wojcieszyn – Koczargi Nowe – Zielonki Wieś – Koczargi Stare – Lipków – Zielonki – Stare babice Rynek – Kwirynów – Janów – Klaudyn – Stare Bemowo

L7 – linia strefowa uzupełniająca – Ożarów Mazowiecki – Piotrkówek Mały – Strzykuły – Wieruchów – Nowe Babice – Stare Babice Rynek – Zielonki – Lipków – Hornówek – Izabelin – Laski – Łomianki – Kiełpin – Dziekanów Leśny

więcej informacji: Szczegółowe aktualne rozkłady jazdy

Bilet Metropolitalny – dopłaty do biletów dla mieszkańców gminy

Bilet Metropolitalny został wprowadzony 1 września 2018 r. Na jego podstawie gmina dokonywać będzie dopłat do długookresowych biletów imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego (tramwaje, autobusy, metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, autobusowe linie dowozowe typu „L” , a także w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD).

Prawo do nabycia biletu metropolitalnego przysługiwać będzie mieszkańcom gminy, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok w urzędzie skarbowym wskazując w zeznaniu podatkowym gminę Stare Babice jako miejsce zamieszkania.

W tym celu utworzony zostaje Punkt Obsługi Wydawania Kart zlokalizowany w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32.

Punkt Obsługi czynny:

poniedziałek – w godz. 10:00 – 17:00
wtorek – czwartek w godz.  8:00 – 16:00
piątek – w godz. 8:00 – 15:00

numer kontaktowy: 22 722 95 81

Karta jest personalizowana w Urzędzie Gminy Stare Babice w Punkcie Obsługi poprzez nadruk na Spersonalizowanej Karcie Miejskiej imienia, nazwiska i zdjęcia osoby ubiegającej się o wydanie karty. Kodowanie wydanych kart następuje w Punktach Obsługi Pasażera WTP (wykaz POP dostępny na stronie: https://www.wtp.waw.pl).