Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Polski Ład:

  1. Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice
  2. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Andersa w miejscowości Janów wraz z infrastrukturą
  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś
  4. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Borzęcinie Dużym
  5. Budowa drogi gminnej 1KDL
  6. Budowa drogi gminnej – ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym
  7. Przebudowa drogi gminnej – ul. Bugaj na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 – ul. Warszawskiej do granicy gminy Stare Babice
  8. Wymiana opraw oświetleniowych na drogach na terenie gminy Stare Babice w ramach modernizacji systemu oświetlenia