Jednostki budżetowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
tel. 22 722 90 11
www.gops-starebabice.pl
Kontakt:
e-mail: gops@stare-babice.pl

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice
ul. ul.Południowa 2B, 05-082 Stare Babice
tel. 22 487 18 44
www.gosirstarebabice.pl
Kontakt:
e-mail: gosir@stare-babice.waw.pl

Straż Gminna Gminy Stare Babice
ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
tel. 22 722 53 92
Na terenie Gminy Stare Babice obowiązuje również ogólnopolski numer Straży Miejskich i Gminnych – 986
www.sgsb.pl
Kontakt:
e-mail: sekretariat@sgsb.pl

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 697, 05-083 Borzęcin Duży
tel. (22) 752 05 24
www.zspborzecin.pl
Kontakt:
e-mail: sekretariat@zspborzecin.pl

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
tel. (22) 722 91 29
http://www.szkola-starebabice.pl/
Kontakt:
e-mail: szkola-starebabice@wp.pl

Szkoła Podstawowa im. prof. Jadwigi Kobendzy w Koczargach Starych w Koczargach Starych
ul. Akacjowa 12, 05-080 Izabelin C
tel. (22) 722 90 29
https://szkola-koczargi.edupage.org/
Kontakt:
e-mail: szkola@szkola-koczargi.pl

Szkoła Podstawowa im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zielonkach-Parceli
ul. Południowa 2, 05-082 Stare Babice
tel. (22) 487 18 00
http://szkola-zielonki.pl/
Kontakt:
e-mail: sekretariat@szkola-zielonki.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 697, 05-083 Borzęcin Duży
tel. (22) 752 09 11, 752 05 24
www.zspborzecin.pl
Kontakt:
e-mail: sekretariat@zspborzecin.pl

Przedszkole w Starych Babicach
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
tel. (22) 722 91 30
www.przedszkole-starebabice.pl
Kontakt:
e-mail: sekretariat@przedszkole-starebabice.pl
dyrektor@przedszkole-starebabice.pl

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
Blizne Jasińskiego 05-082 Stare Babice
ul. Kościuszki 1B
tel. 22 721 15 69
www.przedszkoleblizne.edu.pl
Kontakt:
e-mail: info@przedszkoleblizne.edu.pl

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
05-082 Stare Babice
ul. Polna 37

Kontakt:
e-mail: com@stare-babice.pl