Dofinansowanie do zabiegu kastracji / sterylizacji psów i kotów

udostępnij

Gmina Stare Babice pozyskała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stare Babice” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024″ w kwocie 19 825,00 zł. W ramach ww. środków finansowych Mieszkańcy gminy Stare Babice będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania do zabiegu weterynaryjnego – kastracji lub sterylizacji swoich psów i kotów. Warunkiem udziału w Programie jest ujęcie zwierząt, które zostały zgłoszone do zabiegów, w ogólnopolskiej bazie danych zwierząt oznakowanych. Zwierzęta, które do tej pory nie zostały elektronicznie oznakowane, w dniu przeprowadzonego zabiegu będą miały wszczepiony mikroczip. Koszt elektronicznego znakowania zwierzęcia jest w pełni pokrywany przez Gminę Stare Babice.

Programem objęte są zwierzęta właścicielskie (pies, kot) z terenu gminy Stare Babice, które w dniu otrzymania skierowania ukończyły 6 miesięcy oraz stan ich zdrowia pozwala na wykonanie zabiegu.

Jak załatwić dofinansowanie?

Zainteresowani właściciele zwierząt powinni zgłosić się do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice celem uzyskania skierowania na wykonanie zabiegu kastracji/sterylizacji/elektronicznego znakowania. Skierowanie obowiązuje w gabinecie weterynaryjnym, z którym Gmina ma zawartą umowę w danym roku kalendarzowym.