Kolejny etap modernizacji w szkole podstawowej w Koczargach Starych!!!

udostępnij

W bieżącym roku w ramach modernizacji placówek oświatowych w Gminie Stare Babice zaplanowano remont szatni w szkole podstawowej w Koczargach Starych. Jednak podczas oględzin stwierdzono nacieki przy oknach dachowych. Koniecznym zadaniem stała się modernizacja dachu.

W maju 2022 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych”. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert. Następnie dwukrotnie przeprowadzono negocjacje z wykonawcami w trybie z wolnej ręki. Remont rozpoczął się na początku sierpnia 2022 roku i zakończył się wcześniej niż określała to umowa, czyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Obecnie można przystąpić do dalszej realizacji zadania w zakresie remontu boksów w szatni oraz wyposażenia w szafki metalowe z kluczykiem.