Kończą się nabory wniosków o wsparcie z PROW 2014-2020

udostępnij

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać świadczenie usług dla rolnictwa oraz rolnicy planujący inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed suszą powinni pamiętać, że w styczniu ARiMR kończą się nabory wniosków o wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć.

Środa 13 stycznia 2021 r. będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku w oddziale regionalnym Agencji o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych”. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobą lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP.

Warunkiem skorzystania z takiego wsparcia jest wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania to nawet 500 tys. zł. Refundacji podlega do 50% kosztów kwalifikowanych. Pieniądze można przeznaczyć na zakup m. in. ciągników, kombajnów zbożowych, siewników, przyczep rolniczych, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagające sterowanie procesem świadczenia usług.

 

W czwartek, 28 stycznia 2021 r., upływa termin złożenia wniosku w biurze powiatowym lub oddziale regionalnym ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Można je również przesłać drogą elektroniczną lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

O pomoc może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

 

Więcej informacji

Dokumenty aplikacyjne