Nowo utworzona Ekopracowania w Szkole Podstawowej w Zielonkach – Parceli

udostępnij

24 kwietnia 2024 r., w Szkole Podstawowej im. gen. M. Zaruskiego w Zielonkach-Parceli, obchodzono Światowy Dzień Ziemi połączony z uroczystym, symbolicznym otwarciem nowo utworzonej Ekopracowni pn. GREENLAB.

Pracownia została utworzona dzięki funduszom w wysokości 44 992,35 zł pozyskanym w konkursie pn. „EKOPRACOWNIA” w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozyskane środki wykorzystano na modernizację jednej z istniejących sal oraz wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi 90% kosztów zadania.

W uroczystości otwarcia Ekopracowni udział wzięli: dyrektor szkoły p. Magdalena Dąbrowska, dyrektor Domu Kultury p. Janusz Czaja, nauczyciel geografii i przyrody oraz opiekun pracowni – p. Monika Robert, nauczyciele, a także uczniowie szkoły, którzy uświetnili uroczystość ciekawym występem.

 Pracownia GREENLAB to sala przyrodnicza, w której, przy pomocy doświadczeń, obserwacji i nowoczesnych pomocy dydaktycznych, realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z przedmiotów przyrodniczych oraz zajęcia rozszerzające dla entuzjastów wiedzy przyrodniczej, uczniów przejawiających zainteresowania i uzdolnienia przyrodnicze, a także zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad. Nowo powstała Ekopracownia pozwoli uczniom rozwijać zainteresowania z zakresu ekologii i ochrony środowiska, a zajęcia edukacyjne realizowane będą w przyjaznej przestrzeni. Dzięki zakupionym pomocom edukacyjnym lekcje przyrody, biologii i geografii staną się ciekawsze, a różnorodne zestawy dydaktyczne umożliwią uczniom samodzielne wykonywanie doświadczeń i wpłyną na kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.