Ogłoszenie o zebraniu wiejskim wsi Babice Nowe

udostępnij

Sołtys wsi Babice Nowe zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie:

  • Funduszu sołeckiego na rok 2023[1]

Zebranie odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. (wtorek) o godz. 18.00  (II termin godz. 18:15)  w OSP w Babicach Nowych przy
ul. Wieruchowskiej 5.

Kwota funduszu sołeckiego dla sołectwa Babice Nowe na 2023 rok wynosi 81 816,46 zł. Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycję wniosku do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Każdy mieszkaniec uczestniczący w zebraniu wiejskim może zagłosować tylko za jednym wnioskiem (sołtysa, rady sołeckiej lub mieszkańca pod którego wnioskiem podpisało się 15 uprawnionych mieszkańców). Prosimy o zgłaszanie wniosków sprawdzonych pod kątem merytorycznym.

[1] Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – Statut Sołectwa na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?c=286