Ogłoszenie w postępowaniu przetargowym

udostępnij

15 grudnia 2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie w postępowaniu przetargowym pn. „”Budowa ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w Gminie Stare Babice” z terminem składania ofert do 30 grudnia 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego związanego z budową ścieżki rowerowej w gminie Stare Babice, na realizację którego Zamawiający posiada zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – „Przebudowa drogi wewnętrznej – drogi leśnej na terenie Lasu Bemowskiego w miejscowości Janów na odcinku pomiędzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego na dz.ew. nr 18/189, 17/178,14/176, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice” z dnia 8.11.2021 r.

Długość odcinka wynosi 1 330 m. Projekt przewiduje odtworzenie nawierzchni z kruszywa wraz z poboczami oraz wymianę przepustów pod koroną drzew. Skarpa rowu zostanie wyprofilowania i obsiania trawą. Wykonana zostanie także balustrada drewniana. Leśny odcinek pozostanie zamknięty na ruch pojazdów czterokołowych, poza pojazdami Lasów Miejskich służących obsłudze technicznej.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły postępowania w tym opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/553068