Powszechny Spis Rolny za nami!

udostępnij

Gmina Stare Babice zakończyła Spis z wyróżnieniem Urzędu Statystycznego w Warszawie.

W gminie Stare Babice spisało się blisko 100% gospodarstw rolnych.
W sumie spisano 439 z 442 gospodarstw rolnych.
Samodzielnie przez Internet spisało się 76 gospodarstw rolnych, czyli 17% ogółu gospodarstw objętych spisem.

Bardzo dziękujemy rolnikom za poświęcony czas, a gminnym rachmistrzom spisowym Paniom Agnieszce Kołaczek i Aleksandrze Michalskiej za owocną współpracę.

Za organizację spisu rolnego odpowiadały Urząd Statystyczny oraz Gminne Biuro Spisowe. Jednak całe przedsięwzięcie nie miałoby szans na powodzenie bez wsparcia radnych, sołtysów, lokalnych organizacji, zrzeszeń, parafii, szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz innych liderów społeczności lokalnych.

Dziękujemy!