Projekty wspierające rozwój sportu

udostępnij

Ruszył nabór wniosków do Programu „Sport Wszystkich Dzieci” wspierającego rozwój sportu realizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Na jego realizację w 2021 roku przeznaczono kwotę 49 mln zł. Program „Sport Wszystkich Dzieci” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej. Nabór wniosków prowadzony jest w 3 kategoriach:

  1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 21 000 000 zł.
    • Wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2020 r.
  2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł.
    • Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2021 r.
  3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 18 000 000 zł. 
    • Wnioski należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r.

Więcej informacji


Wystartował również nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021. Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 40 mln zł i ma on za zadanie wsparcie małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

 

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy złożyć do dnia 15.03.2021 r.

Więcej informacji