Przypominamy o przedłużeniu ważności Babickiej Karty Mieszkańca

udostępnij

Przypominamy, że Babicka Karta Mieszkańca ważna jest jeden rok kalendarzowy od daty wydania. Przedłużenie ważności karty mieszkańca następuję na wniosek.
W imieniu osoby niepełnoletniej wniosek składa rodzic bądź opiekun prawny.

Ważność karty można przedłużyć:

  • przez aplikację mobilną,
  • przez stronę https://starebabice.informica.pl/
  • osobiście w urzędzie gminy w biurze obsługi mieszkańca,
  • mailowo: karta.mieszkanca@stare-babice.pl.