Spotkanie z sołtysami w Urzędzie Gminy

udostępnij

11 marca 2022 roku w Urzędzie Gminy Stare Babice odbyło się spotkanie sołtysów z wójtem oraz kierownikami poszczególnych referatów i jednostek. Wójt uroczyście powitał sołtysów oraz członków rad sołeckich i złożył im najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Sołtysa, życząc wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pełnionej funkcji, życzliwości i wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, oraz podziękował za ich codzienne zaangażowanie.
Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy oraz współpracę sołtysów i Urzędu Gminy Stare Babice w 2022 roku.