Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Data opublikowania: 1.10.2021

Start: 5.10.2021 / 14:00

Miejsce: sala konferencyjna  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

BORG.0012.1.5.2021

Stare Babice, dnia 28 września 2021 r. 

Informacja o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 5 października 2021 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Kwestie związane z wykorzystaniem funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w roku 2021;
  2. Omówienie planowanych inwestycji w każdym sołectwie.

 

 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
                                                                                                 (-) Remigiusz FIJOŁEK

Informacja o posiedzeniu Komisji