Wznowienie robót budowlanych na ul. Klonowej

udostępnij
Szanowni mieszkańcy uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym, po półrocznym procedowaniu, otrzymaliśmy zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w miejscu skrzyżowania ul. Klonowej z rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym i linią światłowodową PERN S.A.
W związku z powyższym roboty budowlane mogą zostać wznowione.
31 maja rozpoczną się prace związane z budową sieci kanalizacyjnej. Ulica Klonowa na odcinku od Wojcieszyna do nowego ronda będzie nieprzejezdna.
Przewidywany termin zamknięcia ulicy – ok. 1 miesiąca.