Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanów Lasów Miejskich-Warszawa

udostępnij

W związku z planowaną realizacją zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów położonych w Dzielnicy Bielany, Bemowo m. st. Warszawy oraz Gminy Stare Babice, Lasy Miejskie-Warszawa informują, że w IV kwartale 2021 r. prowadzone będą prace związane z wycinką drzew w następujących lokalizacjach:
– usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu wzdłuż granicy Lasu Bemowskiego, w części lasu położonej w Dzielnicy Bielany
– trzebież późna pozytywna o łącznej powierzchni 9,06 ha, na terenie Dzielnicy Bemowo
– rębnia III a o łącznej powierzchni 0,60 ha, na terenie Dzielnicy Bemowo
– trzebież późna pozytywna o łącznej powierzchni 40,48 ha, na terenie gminy Stare Babice.

Zabieg trzebieży późnej będzie polegał głównie na wycięciu drzew rosnących w przegęszczeniu, zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. korniki), z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, gatunków niewłaściwych dla występującego na danym miejscu typu siedliskowego lasu oraz gatunków drzew obcych tj. robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha amerykańska, klon jesionolistny. Przeprowadzenie trzebieży później ma na celu poprawę warunków wzrostu drzew rosnących w dużym przegęszczeniu, poprzez rozluźnienie zwarcia koron. Zabiegi wspierają umożliwienie rozbudowy aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę stabilności drzew. Drzewa do wycięcia zostaną indywidualnie wytypowane. W wyniku przeprowadzenia zabiegów nie powstaną powierzchnie wymagające nasadzeń, powstałe po wycięciu drzew przestrzenie zostaną zajęte przez drzewa sąsiadujące oraz podrosty drzew i krzewów leśnych.

W trakcie wykonywania prac mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu do lasu, na powierzchnie wymienione powyżej.