Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

udostępnij

                  Stare Babice, dnia 14 grudnia 2021 r.

BORG.0012.6.14.2021

 

 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2019 r. poz. 6670)

 

zwołuję wspólne posiedzenie Komisji

w dniu 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie aktualnej sytuacji związanej z procedowaną zmianą Planu Miejscowego dla Blizne Łaszczyńskiego.
  2. Omówienie projektów uchwał do XL sesji Rady Gminy Stare Babice.

 

 

         Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz                                                                      

 

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7