Zielona energia dla Babic

udostępnij

Kolejny budynek z instalacją fotowoltaiczną w Gminie Stare Babice. Panele posadowiono na budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21. Wcześniej instalacje zamontowano na:

  • budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 32, jest to instalacja o łącznej mocy 44,55 kWp;
  • budynku OSP w Borzęcinie Dużym, moc łączna tej instalacji wynosi 7,82 kWp.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym został współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30 000,00 zł i przez Gminę Stare Babice w kwocie 16 503,84 zł.

Kolejną inwestycją w obszarze Zielonej Energii będzie instalacja paneli fotowoltaicznych w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym „EKO-BABICE” Sp. Z.o.o. Spółka inwestuje w Odnawialne Źródła Energii OZE. W 2022 roku ogłoszono przetarg na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków, tj. budowy dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 48,4 kWp dla każdej z instalacji (łącznie 96,96 kWp) montowanych na dachu obiektu wiaty magazynowania komunalnych osadów ściekowych. „EKO-BABICE” zapowiada, że kolejnym krokiem OZE będzie budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp posadowionej na gruncie na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym.

Gmina Stare Babice dokłada wszelkich starań, aby koszty energii elektrycznej były jak najniższe. Inwestycje te są ważne z punktu widzenia nie tylko oszczędności w obszarze finansowym, ale również w kontekście ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych.

Monitoring instalacji na budynku Urzędu Gminy, Rynek 32:

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=9390ed38-7937-4979-b3d8-5cd57f8d67be