Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

Data opublikowania: 17.03.2022

Start: 22.03.2022 / 14:00

Miejsce: sala konferencyjna  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

BORG.0012.3.1.2022

Stare Babice, dnia 16 marca 2022 r. 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

 w dniu 22 marca 2022 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Stare Babice.

 

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                                              (-)  Leszek POBORCZYK