Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Data opublikowania: 21.02.2020

Start: 25.02.2020 / 14:00

25 lutego 2020 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał do XVIII sesji Rady Gminy Stare Babice.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane (kanał Urzędu Gminy Stare Babice – UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815).