Młodzieżowa Rada Gminy

Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi oraz zapewnia im udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.

Działanie Rady będzie praktycznym wykorzystaniem zdobywanej przez młodzież wiedzy o demokracji, co upowszechni ideę samorządową wśród młodzieży oraz zwiększy aktywność społeczną młodych ludzi w Gminie Stare Babice. Powołanie Rady umożliwi młodemu pokoleniu czynny udział w rozwoju samorządności terytorialnej i pracy społecznej na jej rzecz. Młodzieżowa Rada Gminy zajmie się sprawami młodzieży. Będzie podpowiadać, wskazywać innym organom potrzeby swoich rówieśników.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BABICE z dnia 4 grudnia 2019 r.

o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie § 28 Uchwały Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice
i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12079) podaję do publicznej wiadomości informację o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice w wyborach zarządzonych na dzień 3 grudnia 2019

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Wybrani radni

1

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza

w Starych Babicach

 1. Samer Afana
 2. Sebastian Bek
 3. Emilia Gajewicz
 4. Laura Płeszka
 5. Jan Waligóra

2

Szkoła Podstawowa

w Zielonkach-Parceli

 1. Maja Kaczurba
 2. Kacper Kostanek
 3. Stanisław Radliński
 4. Emilia Żółcińska

3

Szkoła Podstawowa

w Koczargach Starych

 1. Antoni Napurka
 2. Weronika Trzepałka

4

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej Grupy Kampinos

w Borzęcinie Dużym

 1. Krystian Pacocha
 2. Mateusz Wach

5

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edulab
 1. Jan Kozak

6

BIG BEN Niepubliczna
Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa
im. gen. Władysława Andersa
 1. Natalia Perkowska

7

Gmina Stare Babice

– uczniowie szkół

ponadpodstawowych

 1. Ewa Oleksiewicz


Wójt Gminy